HUNT


Classical Horsemanship 

Riding Without Stirrups

Pat Pucketti seminar. Deb Puckett raagib videole peale. Juuli 3,4,5 2015 Herdon, Virginia

Maatöö

Käesolevas artikklisarjas puudutame erinevaid ideid turvalisema ja mugavama hobukäsitluse suunas. Soovitatud harjutused on otseselt seotud ratsutamisega ning inimese ja hobuse vahelise keemia loomisega. Lisaks aitavad nad meid ette valmistada ohtlikeks ja ettearvamatuteks situatsioonideks. Hobusele ei ole vahet, kas inimene on tema seljas voi on maas. Maatöö annab meile vôimaluse töötada oma kommunikatsiooni ja tunnetuse kallal ilma hobuse füüsilise rikkumiseta tema seljas ning seejärel kanda need teadmised sadulasse üle. Säärane lähenemine hoiab meid ohust eemal eelkoige ning annab voimaluse ka hobusele opereerida tema môistusest ja kehast lähtuvalt.

Harjutused Nöörpäitsetega.

Enne hobusele lähenemist organiseeri oma varustus. Liialt palju esineb situatsiooni, kus inimene läheneb hobusele sassis nööridega ning hakates korrastama seda pusa hobuse külje all, pôhjustab see hobuse lahkumist. Säärane olukord igapäevaselt treenib hobuse raskesti kättesaadavaks vaid paari korraga.

Ettevalmistuseks seo oma päitsmed lahti külgsôlmest ning aseta päitsmete nöör oma vasaku esikäe vangu. Pilt nr1.Hoia oma varustust vasakus käes, et hobusele lähenedes oleks sul vôimalik oma parema käega teda paitada. Pane parem käsi üle hobuse kaela ning aseta oma pôial parema lôua taha ning kerget survet môjutades, pööra hobuse pea vasakule alla pätsmete suunas, mis teeb päitsmete pähe panemise ja muu varustuse nt valjastmise tulevikus väga lihtsaks ja turvaliseks. Seejärel tôsta päitsmed hobusele pähe ning seo külgsôlmest. Pilt nr2. Tähelepanu soovin panna siin antud sôlmele.Pilt nr3.  Kuna sôlm on tehtud umber pätsmete alumise osa ei luba see sôlmel kokku tômmata, kui hobune tagasi tômbab. Lisaks on nööriots eestpoolt tagapoole, et see hobusele silma ei torgiks. Pealtnäha väga tähtsusetu ettevôtmine, tähendab hobusele väga palju. Kui inimene on hoolimatu ja pealetükkiv igapäevastes tavatoimetustes, ei ole vôimalik, et see muutub ratsutades.

Kui sinu hobune on piisavalt taltsas püüdmiseks, vôib maatää alata tema mööda saatmisega 12 jala pikkuse nööri otsas.Pilt nr4 Nöör on väga kasulik töövahend, kuid ka selle tôhusaks kasutamiseks tuleb harjutada oma kätt. 12 jala pikkune nöör vôib vôhiku käes väga ohtlikuks muutuda nii inimesele kui hobusele. Järgmine harjutus on mitte ainult hobuse füüsise arendamiseks avid ka inimese tunnetuse ja hariduse arendamiseks hobuse suhtes. Läbi mitmete harjutuste ôpib inimene kuidas hobune liigub ning mida ta peab tegema tema ettevalmistuseks. Alguses inimene ôpib hobuselt liikumist, seejärel kui inmene on piisavalt kogenud antud valdkonnas vôib inimene hakata küsima hobuselt kindlaid liikumisi ning lôpuks inimene ja hobune liigub kui üks keha. Alusta hobuse suunamisega vasakule. Vasak käsi on suunavaks ja parem toetavaks vahendiks. Alati paku hobusele suunavat kätt enne ,kuid ära tômba ega sikuta hobust. Kui hobune ei môista sinu suunavat vasakut kätt, siis parema käega keeruta nöörisaba ülekäe tema laudja peale. 12 jala pikkune nöör aitab sinul jääda turvalisele kaugusele hobusest.

Järgmiseks kui hobune on sinust möödunud, astu tema taguots tema alt välja. Pilt nr5.Siinkohal vaheta oma käed nööril enne suunamuutust, et sinu parem käsi muutuks nüüd suunavaks käeks. Lase hobusel sinust natukene ette minna ning seejärel vôta nöör pingule ning astu 90 kraadi hobuse taguotsa poole. Kui hobuse esijalad lakkavad liikumast ning tagujalad liiguvad samm-kaks ümber liikumatu esiotsa, sooritab hobune ihaldatud tulemuse ning inimene peab koheselt kogu surve vabastama. Hobused ei ôpi survest, nad ôpivad surve vabastusest. Alguses vôib nöör olla väga pingul ning surve päris tugev, kuid iga korraga muutub see kergemaks. Kuid kindlasti ei tohi sikutada ja hobusega kakelda. Püsi selle harjutusega seni kuni näed, et hobune on mentaalselt sinuga ning taguotsa harjutus muutub kergemaks. Lisaks ära unusta hobust töötamast môlemalt küljelt. Pane tähele pildil nööri nurka hobusega vôrreldes.

Siinkohal olete poolenisti sooritanud suunamuutuse oma hobusega. Luba oma hobuse peal mööduda sinu eest läbi ning samal ajal liigu esiotsa suunas et môjutada hobuse tasakaalu muutust välimisele tagumisele jalale.Pilt nr6. Nüüd môjuta esiotsa liikuma 90 kraadi ümber liikumatu taguotsa aia suunas ja suunamuutus ongi sooritatud. Katsu säilitada hobuse külgpainet läbi kogu harjutuse. Kui hobune selle liigutuse ajal on sulle liialt lähedal vôi energiast jääb puudu, siis keeruta nöörisaba ülekäe tema ôla suunas. Ole valmis seda tegema iga kord, kui ta sinust mööda läheb, seniks kui ta ideest aru saab ja loob mulli sinu ja tema vahel. See mull muutub reliikviaks pikapeale ning pea elemendiks hobuse môjutamisel. Järgmiseks lihtsalt suuna hobune vastasssuunas ja korda harjutust. Kui sinu hobune jätkuvalt tuleb sulle liialt lähedale, saab kasutada lippu. Lipp teeb sinu käe lihtsalt natukene pikemaks. Nuud olete valmis liikuma aiast eemale. Ainuke vahe aia peal töötades ja areenil töötades on, et nüüd saate te poolringi asemel läbida terve ringi. See harjutus vôib tunduda väga keeruline alguses, kuid koos selle puhtuse arenemisega, areneb ka inimese tunnetus ja arusaam hobuse biomehhaanikast. Åra unusta hobuse paitamist läbi kogu harjutuste. Murel ei ole treeningus kohta. Lôpptulemus on kui tants hobuse ja inimese vahel.

Järgmises artikklis räägime, kuidas me saame antud harjtust kasutada hobuse pingete tuvastamisel ning alustada nende kallal töötamisega saavutamaks koostöövalmis ja balanseeritud ratsahobune.

“Once you get your horses feet under control with respect, you can take him anywhere” Buck Brannman

 
 

Make a free website with Yola